Dr. Milló-Nagy István
ügyvéd

Az Ön szakértője . területén

Dr. Milló-Nagy István
ügyvéd

Az Ön szakértője . területén

Dr. Milló-Nagy István egyéni ügyvéd vagyok, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán, jogász szakon szereztem diplomát.  Ügyvédi praxisom a XI. kerület központjában, a Fehérvári úton folytatom.

A Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem közgazdászként, majd közel 10 évig  tevékenykedtem a vállalati szférában hazai és nemzetközi környezetben is. Meggyőződésem, hogy a gazdasági életben szerzett tapasztalatom hozzásegít ahhoz, hogy ügyfeleim jogi ügyeit gyakorlatiasan közelítsem meg.

Kiemelten fontosnak tartom megbízóim igényeinek magas szakmai színvonalon történő gyors, precíz és alapos támogatását, a kreatív, lendületes és lelkiismeretes ügyintézést, amely elengedhetetlen az állandóan változó jogi – üzleti környezetben. Kulcsfontosságú szerepet tölt be számomra az ügyfeleim aktív bevonása és a konstruktív együttműködés, hogy a lehető legkedvezőbb végeredmény születhessen meg.

Forduljon hozzám bizalommal!

Szakterületeim

1 Ingatlan jog

ingatlan adásvételi, ajándékozási, bérleti, csereszerződés, tartási- és életjáradéki szerződés készítése és véleményezése, ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok (haszonélvezeti jog, jelzálogjog, szolgalmi jog stb.) keletkeztetése vagy törlése, valamint ingatlan-beruházásokhoz kapcsolódó jogi dokumentációk elkészítése.

Társasági jog

állandó vagy eseti megbízás alapján gazdasági társaságok alapításával és működésével kapcsolatos teljes körű jogi ügyintézés: társasági jogi iratok készítése, cégalapítással, átalakulással kapcsolatos tanácsadás, cégbírósági, csőd-, valamint felszámolási eljárásokban történő képviselet

Munkajog

munkavállalói és munkáltatói oldalról felmerülő jogi kérdések megválaszolása, tanácsadás. Munkaszerződések készítése, módosítása, véleményezése; munkáltatói és munkavállalói intézkedések előkészítése, véleményezése. Képviselet munkaügyi jogvitákban.

CéGjog

cégek alapítása, létesítő okiratának elkészítése, módosítása. A cégalapítással és cégmódosítással kapcsolatban felmerülő nyilatkozatok elkészítése. Gazdasági társaságok átalakulása, végelszámolása, felszámolása során teljes körű jogi ügyintézés. Követeléskezelés cégek részére.

Családjog

házasság felbontása, vagyonmegosztás, házastársi vagyonközösség megszüntetése gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj, szülői felügyeleti jog szabályozása, kapcsolattartás szabályozása, házastársi vagyonjogi szerződés, élettársi vagyonjogi szerződés, rokontartás, apasági perek.

Szerződések joga

klasszikus polgári jogi szerződések elkészítése, véleményezése; együttműködési és titoktartási megállapodások, vegyes szerződések, szerzői jogi felhasználási szerződések elkészítése, véleményezése; közreműködés általános szerződési feltételek kialakításában, hatályosításában.

Társasházi jog

társasházak alapítása, alapító okiratok készítése, módosítása, az ingatlan-nyilvántartási eljárás során jogi képviselet ellátása; szervezeti és működési szabályzatok készítése és módosítása; társasházi közös költség behajtása érdekében peren kívüli (felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás) és peres valamint végrehajtási eljárásokban a társasház jogi képviselete.

 

Öröklési jog

végrendelet,halál esetére szóló ajándékozás és öröklési szerződés szerkesztése, képviselet hagyatéki eljárásban és hagyatéki perben, kötelesrész, ági öröklés, tartási és életjáradéki szerződés, végrendelet érvénytelensége és hatálytalansága iránti per.

Polgári jogi ügyek

szerződések, okiratok szerkesztése, képviselet peres és peren kívüli eljárásokban.

10 Büntetőjog

terheltek képviselete a nyomozó hatóságok és a bíróság előtt eljárásokban, tanácsadás, sértetti képviselet, képviselet magánvádas és pótmagánvádas ügyekben, elítéltek jogainak védelme a büntetés-végrehajtás tartama alatt.

 

11 Egyéb jogi képviselet

hatósági, peres és nem-peres eljárásokban ügyfeleim érdekének érvényesítése.

12 Okiratok szerkesztése

jogi vonatkozású okiratok megszövegezése és ellenjegyzése: polgári jogi szerződések, gazdasági társaságok okiratai, ingatlanokkal kapcsolatos szerződések, a munkaviszonnyal összefüggésben keletkező okiratok, az örökléshez és a hagyatéki eljáráshoz fűződő iratok, valamint a házassági és családi jogviszonyokkal kapcsolatos iratok is.  

Kapcsolatfelvétel

Elérhetőségeim

  • Fehérvári út 44. III / 306.
    Budapest
    1119
    (az épület előtt ingyenes parkolási lehetőség)
  • +36-20-2554461
  • ugyved@dristvan.hu

közösségi média

Küldjön üzenetet

Blog

Start up – A cégalapítás ingyenes!

Minden területen áremelkedés tapasztalható, de egy vállalkozás létrehozása ma is illetékmentes. Ha egy innovatív ötlet is rendelkezésre áll, a startup pályázatok még induló tőkét is nyújthatnak. Mire van szükség alapvetően a megalapításhoz? Azt a területet, amelyen elindítjuk a vállalkozást, már biztosan tudjuk, az ehhez tartozó tevékenységi köröket kiválasztjuk. Kitalálunk egy egyedi nevet, amely jól leírja

Bővebben »

Tartási és életjáradéki szerződés

Manapság egyre kevésbé jellemző, hogy több generáció él együtt és a fiatalabb családtagok gondoskodnak az idősebbek tartásáról. Egyre gyakoribb, hogy az idősekről hozzájuk közel álló személyek gondoskodnak, akik nem tartoznak a családjukhoz. Természetesen ezt bizonyos ellenszolgáltatásért teszik, ami általában az eltartott ingatlana. A tartási és az életjáradéki szerződés közt a köznyelv nem tesz különbséget, azonban

Bővebben »

Rokontartás, gyerektartás, nagykorú gyermek tartása

A rokontartásra való jogosultságnak több feltétele is van: elsősorban az önhiba hiánya, tehát a tartásra jogosult önhibáján kívül kerül olyan helyzetbe, amikor nem képes magát eltartani. (és tartásra kötelezhető házastársa, volt házastársa vagy volt élettársa sincs) Másrészt nem lehet a jogosult érdemtelen a tartásra, amely azt jelenti, hogy olyan súlyosan kifogásolható magatartást tanúsít a kötelezettel

Bővebben »